ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2005013 מתאריך 21/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, נצרת עילית, ריינהתוכניתג/ 12590שכונה דרומית, ריינה14/06/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 13138קיבוץ כפר החורש
הגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 13203כפר סולד שכונה קהילתית13/03/2007
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13266שינוי לתכנית ג/5180 בינוח30/04/2007
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13329שכונה צפונית ריינה07/03/2010
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
נצרתתוכניתג/ 13551תיכנון אזור מחצבה לאיזור מגורים ותעסוקה04/09/2008
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14003מאגר דמון-דרומית לקיבוץ יסעיר:19/03/2006
עפולהתוכניתג/ 14151הקצאת מגרשים לבניה עצמית19/06/2006
משגב, אשבלתוכניתג/ 14601תכנית מתאר מקומית-אשבל19/06/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14719הגדלת נחלות- בישוב כחל28/08/2006
מרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 14736שינוי יעוד קרקע וגבולות מגרשים במושב כרם בן זמרה.22/07/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 14873תכנית מתאר- קיבוץ הרדוף29/06/2009
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 11650שינוי יעוד מציבורי למגורים והסטת דרך במושריפה
הגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 15265כרכום- הרחבת הישוב18/11/2008
מטה אשר, כבריתוכניתג/ 15412קיבוץ כברי - שכונת בנים13/03/2007
מטה אשר, כבריתוכניתג/ 15413מתאר כברי03/03/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 15542מושב מרגליות24/03/2010
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 15668הרחבה דרום מזרחית - אחיהוד
מטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15730הרחבה צפונית, בוסתן הגליל13/03/2007
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15919שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה23/01/2008