ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2006001 מתאריך 11/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10506קיבוץ מעוז חיים19/06/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 12759הגדרת זכויות והגבלות בנייה למבני ציבור בחצור31/12/2006
מטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 13576תכנית מתאר ערב אל עראמשה18/11/2008
הגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 13646יראון - הרחבה קהילתית06/03/2006
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13782כפר נופש - נהר הירדן (לילדים עם מחלות בסיכון גבוה)30/04/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14130אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:30/04/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 14218תכנית מתאר קיבוץ גבת
נצרת עיליתתוכניתג/ 14515שיקום מחצבת הר הקפיצה- נצרת עלית04/09/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15290הרחבת אזור התעשיה אלון תבור
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 15286תכנית מתאר - אלון הגליל04/11/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15444בית הלל- תוספת מגרשים למגורים
הגליל העליון, שנירתוכניתג/ 15443קיבוץ שניר - חלוקה למתחמים29/06/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15511הרחבה ב' ו-ג' רמות נפתלי
יזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 15567גלעד- אזור תעשיה הוראות בניה08/01/2008
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15630רמות נפתלי- שטח מבני משק הוראות בניה28/04/2010
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15713יפתח- חלוקה למתחמים05/02/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15772תוכנית מתאר- כפר התקוה21/07/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 15870אלון הגליל- הרחבת הישוב