ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2006002 מתאריך 18/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 11624שינוי יעוד משטח מגורים ומסחר לשטח למבני ציבור והתווית דרכים סגור19/06/2006
גולןתוכניתג/ 11418מחצבת טוף תל פארס09/08/2006
עמק הירדןתוכניתג/ 11415תחנה לחקר הדגה, משרד החקלאות,13/03/2007
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12397שנוי יעוד חלק מתחנת תידלוק לשטח מסחרי מיוחד08/11/2007
עפולהתוכניתג/ 12792תב"ע מפורטת למגדל חן20/11/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12861שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בדרום סחנין27/03/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13336הגדלת % בניה שינוי קווי בנין09/08/2006
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13601שינוי יעוד משטח הדרך לשירותי דרך19/06/2006
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13773שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים16/10/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13889שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון23/01/2008
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14016שינוי תקנוני נקודתי - הוספת שימוש ברשימת תכליות-ירכא:27/03/2006
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 14071הקצאת שטח לדרך גישה, שינוי יעוד משטחו מגורים לש.צ.פ ומש.צ.פ למגורים-שפרעם:10/04/2006
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14032הגבלת % בניה, שינוי קווי בנין - שינוי תכנית מתאר ג/ 1275 - חורפיש:28/06/2006
עמק הירדןתוכניתג/ 14034מתחם בית המועצה האזורית עמק הירדן-צמח:27/03/2006
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 14149דרך גישה לאזור תעשיה ברמת השופט:24/04/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14154שינוי יעוד מש.צ.פ לדרך ומגורים איחוד וחלוקה למגרשים-תרשיחא:15/02/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14136שינוי במיקום צומת-עילוט:24/04/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14178שינוי לתכנית ג/ 6235 המאושרת, במושב אבן מנחם:20/11/2006
עמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 14185כפר רופין-מדגה:19/06/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14278שינוי יעוד משצ"פ וחקלאי לאזור תעשיה ומסחר, ירכא27/03/2006
נצרתתוכניתג/ 14331שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת דרך גישה-נצרת27/03/2006
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14357הגדלת % בניה ושינוי קווי בנין-כפר מנדא10/04/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14343שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', צפון מערב ירכא04/09/2007
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 14378דרך להולכי רגל-שדמות דבורה23/05/2006
יזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 14445חוות לולים30/04/2006
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14490מסוף תחבורתי שלומי04/09/2006
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14524לגיטימציה לשטח למתקנים הנדסיים של חב' מקורות ג'דיידה מכר09/08/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 14657תוספת זכויות, רחוב הגפן, מגדל העמק23/05/2006
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14632שנוי יעוד נקודתי משטח לבניני ציבור למגורים א' במערב עראבה30/05/2006
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14675הגדלת אחוזי בניה ושנוי קוי בניין, כפר מנדא19/03/2006
עמק המעיינותתוכניתג/ 14690הסדרת שכונה ע"פ מצב בשטח, מנחמיה27/03/2006
קצריןתוכניתג/ 14594הגדלת מס' יח"דבמגרש, בנה ביתך, קצרין09/07/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14762הגדלת שטחי בניה, תרשיחא19/03/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14757שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא19/03/2006
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14804שנוי אחוזי בניה וקווי בנין ושנוי יעוד משצ"פ ודרך לשב"צ ודרך09/07/2006
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 14794שינוי יעוד משטח לתכנון עתידי וחניה לשטח למבני צבור, שלומי17/12/2008
עכותוכניתג/ 14815מתחם חלקת הרבנים - מגורים מיוחד (פנסיון), רח' הארבעה עכו08/06/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14845שינוי יעוד נקודתי משצ'פ למגורים ב' ולגיטימציה, דרום מזרח, ירכא19/03/2006
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14835הצרת רוחב דרך מס' 17 לרוחב 4 מ', ג'דיידה מכר27/03/2006
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14863איחוד, חלוקה והקטנת דרך להולכי רגל, רמת ישי24/04/2006
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14860הסדרת דרך, שצ"פ וחניה, יפיע24/04/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 14950הוספת מגרש במושב זרעית09/08/2006
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14908שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ, טורעאן19/03/2006
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 14935הגדלת אחוזי בניה, כפר ורדים28/06/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14964הגדלת אחוזי בניה ושנוי קוי בנין, תרשיחא08/06/2006
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14988שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים א', כפר יחזקאל27/03/2006
הגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 14985יחידות אירוח, מסד25/06/2006
קרית שמונהתוכניתג/ 15092שינוי יעוד מחניה ציבורית למסחר, קרית שמונה27/03/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 15065מגורים, אליפלט10/04/2006
משגב, לבוןתוכניתג/ 15059תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון09/07/2006
עמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 15038קומפוסט, שדה אליהו19/03/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15139מבני קייט, משק אילי, בית שערים13/03/2007
משגב, מכמניםתוכניתג/ 15101תכנית הסדרת שמושי קרקע מכמנים - חאלד סועאד27/03/2006
קצריןתוכניתג/ 15231בית כנסת ומועדון, רובע 2 אפק, קצרין28/09/2006
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15208שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כסרא09/07/2006
נצרתתוכניתג/ 15285שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית דרך גישה, נצרת10/04/2006
נהריהתוכניתג/ 15454הגדלת אחוזי בניה, נהריה27/03/2006
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15489אזור ספורט פנאי ונופש19/06/2006