ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006001 מתאריך 03/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 03/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 03/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 03/ 2תביעת פיצויים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 03/ 2תביעת פיצווים
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 03/ 2תביעת פיצויים
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 05/ 2לגיטימציה לסככות, מחסנים וחדר קירור
משגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 05/ 2התנגדות לאישור תכנית חלוקה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה