ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2006003 מתאריך 06/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 13179שינוי יעוד למגורים טמרה30/04/2007
כרמיאלתוכניתג/ 14568מרכז תחבורה -כרמיאל18/08/2008
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14706שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
מרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 14736שינוי יעוד קרקע וגבולות מגרשים במושב כרם בן זמרה.22/07/2009
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 11650שינוי יעוד מציבורי למגורים והסטת דרך במושריפה
נצרת עיליתתוכניתג/ 15161"הרחבת שכונת הכרמים" המהווה הרחבת תכנית מתאר נצרת עילית ג/ 3057 המאושרת,
מטה אשר, כבריתוכניתג/ 15413מתאר כברי03/03/2009
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 15504שינוי יעוד משטח ספורט למגורים וחקלאות-טמרה העמק
נצרתתוכניתג/ 15785שכונת מגורים צפון מערבית -נצרת
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 15773-עין העמק
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15803תכנית מרכז תרבות חינוך ופנאי
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 15856שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, שפרעם
הגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 15909הרחבת מושב מלאה
נושאהפסקההפסקה