ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2006002 מתאריך 08/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12134מחצבת גולני, טוראן27/03/2006
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 14937יער מגידו24/12/2009
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14948שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, עין יעקב
הגליל התחתוןתוכניתג/ 15009יער לביא08/02/2010
מטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבול, שעבתוכניתג/ 15452יער שגב
גבעות אלונים, משגב, שפלת הגליל, כפר מנדא, תמרהתוכניתג/ 15453יער שכניה14/06/2012
גולן, עין זיוןתוכניתג/ 15467שינוי הוראות תכנית חוות רוח עסניה, מזרחית לעין זיוון25/11/2010
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15634בית העדה הדרוזית, ינוח02/04/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 15613שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, אלקוש
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 15797הרחבת מושב גורן
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15879שינוי יעוד משטח חקלאי לשיקום מחצבה, ירכא
יזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16009יער גביעת עוז24/12/2009
נושאהפסקההפסקה