ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2006004 מתאריך 27/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 13551תיכנון אזור מחצבה לאיזור מגורים ותעסוקה04/09/2008
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 14940שטח מסחרי בכניסה למזרעה14/09/2009
הגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 14971מרכז אומן-הרחבה
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15037תוכנית מתאר -טירת צבי30/05/2006
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15132הרחבת הישוב דיר חנא22/12/2011
נהריהתוכניתג/ 15580מתחם סי אנד אכזיב, נהריה
מטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 15822חלוקת אזור המגורים הקיבוצי- קיבוץ לוחמי הגטאות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15974גלעין העיר סכנין
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15988תכנון מפורט לדרך אזורית 805 בישוב דיר חנא
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16023מושב בלפוריה- שכונת בנים07/03/2010
נצרתתוכניתג/ 16012שינוי בהוראות תוכנית ג/ 263418/08/2008