ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2006004 מתאריך 08/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינותתוכניתג/ 11301איתור ויעוד שטחים למטרת חציבת אבן, והקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב, מחצבת דושן
עמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 14153גן לאומי עובדיה,23/02/2011
בקעת בית הכרם, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, משגב, דיר אל-אסד, יאנוח-ג'ת, כסרא-סמיע, מג'ד אל כרום, מגדל תפן, מעלה יוסף, נחף, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15214מתחם יער , פקיעין
גולןתוכניתג/ 15300אזור תעסוקה, צומת ווסט23/02/2011
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 15365שינוי יעוד מחקלאי ודרכים למגורים שפ"פ ודרכים, בית ג'אן
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15522שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, בית ג'אן
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15498שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, לול, עילוט
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15512נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח04/09/2008
גולןתוכניתג/ 15528מתחם תיירות חקלאית, יקב פלטר, מרום גולן
נושאהפסקההפסקה