ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2006002 מתאריך 05/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית6/ 17081שטח אחסנה -שימוש חורג
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית18/ 13125בניית רפת
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 18419שימוש חורגממפטמה ללול
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית67/ 18373שימוש חורג מסככה לגלריה
הגליל התחתון, שדה אילןבקשה ועדה מקומית13/ 15136בניית תוספת לרפת
הגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית41/ 15121תוספת לרפת קימת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית52/ 11376שימוש חורג ממבנה חקלאי לסטודיו
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית37/ 18420שימוש חורג מסככה להסעדה
הגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית17/ 15120סככת רפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית5/ 17185סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17185סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4
עמק הירדן, אהלובקשה ועדה מקומית3/ 15163שימוש חורג לתחנת תידלוק בגוש15163 ח"ל3 בכנרית
יזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית15/ 11807רפת+לגיטימציה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית6/ 11377בקשה לשימוש חורג מחקלאי למסעדה
טבריהבקשה ועדה מקומית48/ 15044מגרש חניה- גדוד ברק
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית4/ 13126לגיטימציה לרפת +הקלה בגובה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית11473/ 23תוספת סככות לרפת קיימת+לגיטימציה בשטח של3067מ"ר.
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית3/ 15069בקשה לפיתוח פארק אתגרי בחוף גנים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 11403בניית סככת רפת+לגיטימציה
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית19/ 13125מכון חליבה
הגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומית15087/ 1מתן לגיטימציה לרפת קיימת+תוספת לקיים בשטח של 3436 מ"ר.
הגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומית15128/ 40תוספת סככות לרפת קיימת
נושאהפסקההפסקה