ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006013 מתאריך 09/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 8954שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, נצרת.08/11/2006
נצרת, נצרת עיליתתוכניתג/ 8581שינוי יעוד למגורים והתווית כבישים ומתן ליגיטמציה למצב קיים בשטח, נצרת
נצרתתוכניתג/ 11456הר הקפיצה, שינוי לג / 4070, מתאר 129/03/2007
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
טבריהתוכניתג/ 12970מרכז קליטה טבריה15/02/2007
נצרתתוכניתג/ 15446תכנון שכונת מגורים - מוקביי- נצרת12/12/2006
נצרתתוכניתג/ 15529שכונת מגורים מערבית-נצרת19/09/2007