ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006019 מתאריך 25/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
יזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 06/ 2שינוי לתכנית מפורטת
בקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 06/ 2שימוש חורג מסור חשמלי לחיתוך אבן
הגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 06/ 2בנין מגורים