ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2006003 מתאריך 24/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית75/ 19078סככה חקלאית
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית67/ 18373שימוש חורג מסככה לגלריה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתא/ 1-10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתב/ 1-10342אישור בקשה להיתר ללא תשריט חלוקה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתג/ 10342-1בקשה לאישור ללא תשריט איחוד וחלוקה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתה/ 1-10342אישור תשריט ללא חלוקה
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתד1/ 10342לגיטמציה לשתי קומות מחסן ועמודים
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתו1/ 10342לגיטמציה למבנה מגורים
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 17403/ 29בניית סככה ומחסן חקלאי בגוש 17403 חלקה 29 בכפר כנא
עמק המעיינותבקשה ועדה מקומית4/ 20962בניית מבנה משרדים בגוש 20962 חלקה 4 בסחנה
הגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית13328/ 12שימוש חורג בחלק ממבנה חממה לשטח למכירת שתילים
יזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית11806/ 32תוספת לרפת קימת
יזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית11806/ 31תוספת לרפת קיימת בהיתר במדרך עוז
הגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית15366/ 54תוספת לרפת קיימת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 13סככות רפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11268/ 22תוספת סככות לרפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11253/ 11תוספת סככות לרפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית11402/ 1עבודות פיתוח מתחם המנורה בגן לאומי בית שערים
נושאהפסקההפסקה