ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006023 מתאריך 16/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 06/ 2סגירת מרפסת
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 06/ 2שדרוג תחנת דלק קיימת הריסות ובניית בריכת שחייה פרטית ומבנה מסחרי
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 06/ 2תוספת קומה ב - ממד
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 06/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 06/ 2שימוש חורג לסככה קיימת מחקלאות לחשמלאות רכב