ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006027 מתאריך 13/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 06/ 2התנגדות לתוספת חדר וגרם מדרגות פנימי
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 06/ 2התקנת פרגולה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 06/ 2הקמת מתקן שידור עפ תמא 36 א
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 06/ 2חידוש החלטה ללגיטימציה לבניין קיים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 06/ 2הקמת תחנת דלק יבילה כולל תוספת לקונטיינר קיים + בניה בתוך הקונטיינר
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 06/ 2הריסת מבנה קיים ובנייית בניין ממחסנים וחניה ויח' מגורים
הגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה