ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006028 מתאריך 20/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 06/ 2טופס 4
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 06/ 2לגיטימציה + תוספות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 06/ 2לגיטימציה + שינויים ותוספות