ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006021 מתאריך 01/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 12971דרך גישה לגיתה
מרום הגלילתוכניתג/ 14176דרך מס' 85 צומת חנניה - צומת נחל עמוד