ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2006004 מתאריך 26/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית52/ 11376שימוש חורג ממבנה חקלאי לסטודיו
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית5/ 19353בית מגורים
הגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית33/ 16634לגיטימציה למבנה קיים וחנות חומרי בניין ומחסנים
עמק הירדן, אלמותבקשה ועדה מקומית10/ 15315שימוש חורג למבנה משק ותיירות
מטה אשרבקשה ועדה מקומית20/ 18551שימוש חורג למחסן חקלאי קיים כקיוסק ותוספת פרגולה בחזית
הגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית15366/ 54תוספת לרפת קיימת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11268/ 22תוספת סככות לרפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11253/ 11תוספת סככות לרפת
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית17401/ 24לגיטימציה למחסן חקלאי קיים +גדר רשת
הגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית18772/ 68שימוש חורגמסככה ומחסן למסעדה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית10605/ 52לגיטימציה לרפת חלב+תוספתסככות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11256/ 4לגיטימציה לרפת קימת +תוספת לסככות קימות
עכובקשה ועדה מקומית18003/ 23תוספת בניה במבנה לשימור
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתבקשה ועדה מקומית17414/ 5שימוש חורג ממבנה עתיקות לאיחסון
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 4הקמת רפת
נושאהפסקההפסקה