ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006032 מתאריך 18/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 06/ 2תוספת מדרגות על גבול
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 06/ 2תכנית מפורטת
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים
עמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 06/ 2סרוב הועדה לאשר תשריט חלוקה