ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2006006 מתאריך 30/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 04/ 81איחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, כפר מנדא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 05/ 15איחוד וחלוקה בהסכמה והקטנת קו בנין, כפר מנדא13/08/2006
נצרת עיליתתוכניתנע/ מק/ 7112/ 1תוכנית נע/ מק/ 7112/ 107/12/2009
עמק המעיינות, מירבתוכניתבב/ מק/ 200608תשתיות 2006 ( שינוי תקנוני) מירב
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 05/ 124תוכנית גא/ מק/ 05/ 124
תוכניתגא/ מק/ 06/ 3הקטנת קו בנין, כפר מנדא
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 42הגדלת מס' יח"ד , רמת ישי14/02/2008
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 61שינוי הוראות ומגבלות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא06/12/2006
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 163/ 53שינוי קו בנין, יוקנעם עילית09/11/2006
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 60שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא05/10/2006
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 59שינוי קוי בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, כפר כנא26/11/2006
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 06/ 04הקטנת גודל מגרש מינימלי וחלוקה ללא הסכמה, אעבלין09/11/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 01איחוד וחלוקה מחדש, גניגר26/11/2006
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתמע/ מק/ 6706/ 26שינוי קו בנין, בסמת טבעון30/10/2006
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 28איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, יפיע
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10137/ 05/ 15הרחבת שטח לבנייני ציבור להקמת מסגד ומרכז תרבות , עראבה