ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006035 מתאריך 15/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 06/ 2התנגדות לתוסםת מכולת לבניין קיים+שימוש חורג לאטליז
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 06/ 2מגורים
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 06/ 2אישור תשריט חלוקה