ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006039 מתאריך 05/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 06/ 2בית מגורים
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 06/ 2מגורים
בקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 06/ 2תוספת מגוריםבשטח עיקרי
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 06/ 2התנגדות ללתוספת קומה לבנין קיים
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 06/ 2התנגדות לבניה
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 06/ 2התנגדות לבניה
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 06/ 2לגיטמציה לבנין קיים