ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006042 מתאריך 19/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה חרמון, בוקעאתהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 06/ 2הצבת קונטיינר
מעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 06/ 2אי מתן החלטה להקמת מתקן תקשורת
הגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 06/ 2בית בד + מחסנים
מעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 06/ 2מבנה מוצע-מלאכה -מסחר להשכרה
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 06/ 2בקשה לחידוש היתר למגורים