ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2006016 מתאריך 18/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 13138קיבוץ כפר החורש
יזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 13883אליקים - הרחבת הישוב
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14397שכונה מערבית מושב בלפוריה
יזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 15079עין השופט - הסדרת אזורי תעשיה ומשק08/11/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 15095מתאר מפורטת - כפר חורש
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15141שטח לאזור לולים, גלעד
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15290הרחבת אזור התעשיה אלון תבור
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 15395מתחם אחסנה, מנשיה זבדה
יזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 15933תכנית מתאר קיבוץ הזורע
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16023מושב בלפוריה- שכונת בנים07/03/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16206עיבוי שכונות במרכז היישוב , עדי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16374קיבוץ מזרע24/09/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16424תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי29/06/2009
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16287מרכז בית זרזיר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16463חלוקה למגרשים והסדרת הישוב דברת19/01/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 16464הסוללים- חלוקה למגרשים והסדרת הישוב04/12/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 16671איזור מסחר ותעסוקה, מנשיה זבדה17/03/2011