ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2006019 מתאריך 27/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12334תחנת תידלוק ומסחר, שפרעם16/07/2012
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 12760שינוי יעוד ממגורים לשב"צ ומשב"צ למגורים והתווית דרך, בצפון מזרח נחף.
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13781הגדלת % בניה בתכניות ג/ 1750, ג/ 3092, ג/ 3828, ג/ 689029/03/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14015שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', הקמת שכונה בת 39 דונם, 90 יח"ד בדרום מזרח ירכא:
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 14128מתקן הנדסי, תחנת דרוז,20/08/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14237הרחבת ירכא ל-15 דונם, שכונה בת 152 יח"ד במזרח ירכא:
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14281שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', תוספת 44 יח"ד לשכונת חיילים משוחררים בירכא
עמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 14360רוויה הרחבה ב'12/07/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14373שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' והתווית דרכים, מזרח ירכא
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרה29/03/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14551שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14639שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח תעשיה ומסחר, בכניסה לירכא, ירכא
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 14722שינוי בקוי בנין וחלוקה למגרשים, זרזיר23/01/2008
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 14761הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו28/06/2007
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 15248מסחר במושב בצת21/05/2007
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15345שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, גידול חזירים, אעבלין
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15391שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותיירות צמוד לכביש כניסה לירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15455שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' והתויית דרכים, ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15419שינוי נקודתי ולגיטימציה לשני מבנים מחקלאי למגורים, ירכא
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15573שינוי והתאמת יעודי קרקע למלונאות, מגדל28/06/2007
נצרת עיליתתוכניתג/ 15583תחנת תידלוק, שינוי לתכנית ג/6784, נצרת עילית
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15611שנוי יעוד מחקלאי ודרכים למגורים,שצ"פ ודרכים,שנוי לתכנית ג/ 7466-כפר סמיע.
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15675שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא
נושאהפסקההפסקה