ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2006018 מתאריך 08/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 14353תחנת ביכורה-דוויה05/03/2009
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 14582ביטול קטע דרך והצעת דרך חלופית, חלוקה למגרשים, שפרעם26/02/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14668תחנת תדלוק ומסחר, עילוט05/03/2009
גולןתוכניתג/ 14750שמורת טבע בריכת סינדיאנה30/04/2007
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 14924שינוי יעוד למגורים ואירוח, הסדרת דרך משולבת, מגדל30/04/2007
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 15220הוספת שימוש חנות לחומרי בנין לאזור מגורים, עין מאהל22/03/2007
מעלה חרמון, מסעדהתוכניתגנ/ 15469שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, מסעדה26/02/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15491תכנון מחדש בגוש 18559 בתמרה13/03/2007
נצרתתוכניתגנ/ 15539שינוי בהוראות וזכויות בניה26/02/2007
עכותוכניתגנ/ 15570הגדלת מס' יח"ד שינוי לג/ 9763, עכו26/02/2007
עפולהתוכניתגנ/ 16089הגדלת זכויות בניה אורנים+הצרת דרך , עפולה07/02/2007
טבריהתוכניתגנ/ 16145מס' א/ 138 שינוי לתכנית ג/ 287 רמת כנרת א' , טבריה05/06/2008
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16152שינוי נקודתי להצרת תוואי דרך מס' 86, ג'דיידה-מכר12/01/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתגנ/ 16173שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים , בית שערים10/03/2008
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגנ/ 16277הגדלת אחוזי בניה , כיסוי קרקע והקטנת קווי בניין , כפר מנדא05/06/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 16331שינוי מערכת דרכים - שינוי תכנית ג/ 10567 , שפרעם08/01/2009
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגנ/ 16403איחוד וחלוקה בהסכמה והרחבת דרך גישה , שיבלי אום אל גאנם31/07/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגנ/ 16391הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע והקטנת קווי בניה , כפר מנדא
עפולהתוכניתגנ/ 16461שינוי נקודתי לג/5681, עפולה12/07/2007
עפולהתוכניתגנ/ 16468בית כנסת לעדה האתיופית, עפולה12/12/2007
עפולהתוכניתגנ/ 16460מגרשי חניה, עפולה08/01/2008
הגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 16459הסדרת מגורים, נחלה 56, שרונה20/02/2008
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16454שינוי יעוד קרקע למגורים א', שצ"פ מבנים ומוסדות ציבור, שדה אילן
הגליל התחתון, שרונהתוכניתגנ/ 16453מגרש 65, שרונה
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16511איחוד וחלוקה - שדה אילן
טבריהתוכניתגנ/ 16509שינוי ייעוד משצ"פ למבני ציבור , טבריה26/06/2008
נושאהפסקההפסקה