ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2006046 מתאריך 18/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, הגושריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג ממבנה עזר לחדר ארוח לא מסחרי
מגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 06/ 2התנגדות לתוספת חדר וסגירת מרפסת בחלונות
מטה אשר, בית העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 06/ 2התקנת אנטנות על תורן קיים
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 06/ 2לגיטמציה
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 06/ 2הרכבת מזגן
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 06/ 2גגון קל ופרגולת עץ - לגיטימציה
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 06/ 2בניה חדשה של שתי יח"ד בשתי קומות