ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2006010 מתאריך 30/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתגמ/ מק/ 5000/ 99/ 1שינוי קו בנין צדדי, בהתאם להוראות סעיף 62 לחוק ירכא31/01/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 03/ 86איחוד וחלקה מחדש, גודל מגרש מינימלי והגדל מס' יח"ד, סחנין
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 5952/ 028איחוד וחלוקה, טובא זנגריה31/01/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ מר/ 6766/ 04/ 6שינוי קו בנין צידי31/01/2007
משגב, מורןתוכניתמש/ מק/ 9336/ 1שינוי תוואי דרך , קיבוץ מורן
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 08שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12049/ 05/ 54איחוד וחלוקה מחדש, וקביעת קווי בנין , סחנין15/03/2007
בית שאןתוכניתבש/ מק/ ג/ 7306/ 16תוכנית בש/ מק/ ג/ 7306/ 1615/04/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12051/ 06/ 14איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין09/05/2007
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 06/ 40איחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, שפרעם12/11/2009
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 2206תוכנית מנ/ מק/ 220624/06/2007
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 06/ 27שינוי קו בנין, ביר אל מכסור
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 2106הקטנת קו בנין במפלס קומה, מעלות תרשיחא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 06/ 70הקטנת קו בנין, כפר מנדא
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 06/ 71חלוקה ללא הסכמת בעלי קרקע, כפר מנדא28/05/2008
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 12שינוי הוראות קווי בנין, תמרה05/07/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 10הרחבת שטח למבני ציבור, תמרה
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 52שינוי קו בנין , כאבול24/06/2007
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 37שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1549הגדלת מס' יח"ד, קרית שמונה
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1556הגדלת מס' יח"ד, קרית שמונה
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 64שינוי קו בנין, כפר כנא
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 29שינוי קו בנין, יפיע28/05/2007
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 11950/ 31הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי הוראות בניה, יפיע20/02/2007
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 06/ 37הקטנת קו בנין , ביר אל מכסור