ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2006020 מתאריך 15/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11379מחלף יפחתאל21/07/2008
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 13179שינוי יעוד למגורים טמרה30/04/2007
מגדל העמקתוכניתג/ 15732כיכר העיר, מגדל העמק
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15760שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא04/09/2007
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 15873שינוי יעוד מחקלאי למלאכה, שדה אליעזר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 15984שינוי ייעוד לשטח מסחרי , נהלל
בקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 16082שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק מדרגה א' , סאג'ור
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 16067שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ולשצ"פ , מזרעה12/01/2009
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16122תחנת תדלוק ומחסר, כפר כנא
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 16121הרחבת שטח למגורים, עין מאהל
צפתתוכניתג/ 16124בית ספר לבנות, צפת
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16129שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבנאל
הגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 16128יעוד שטח למבנה משק, מושב דבורה
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 16142שינוי יעוד למגורים ודרך גישה, ינוח
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 16148שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב',לגיטימציה במזרח מג'ד אל כרום,אל שאגור
מבוא העמקים, נצרת עילית, משהדתוכניתג/ 16166הרחבת שטח לתעשיה מלאכה ומסחר, משהד
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16165הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים, עילוט
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16172שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים בחג'ג'רה
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16178שינוי ייעוד מאזור חקלאי לחקלאי מיוחד בזרזיר
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16177שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד ודרך , זרזיר
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 16176שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , בית הלל05/02/2009
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16672מבני ציבור ומגורים, כעביה05/02/2008
נושאהפסקההפסקה