ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2006006 מתאריך 15/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית33/ 18896מחסן חקלאי -סככה חקלאית מוצעת
מטה אשרבקשה ועדה מקומית20/ 18551שימוש חורג למחסן חקלאי קיים כקיוסק ותוספת פרגולה בחזית
הגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית15366/ 54תוספת לרפת קיימת
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית18551/ 52מחסן חקלאי בשטח 30 מ"ר בגוש 18551 ח"ל52
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 4הקמת רפת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתבקשה ועדה מקומית17305/ 316שימוש חורג משצ"פ למגורים
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1אבקשה לפי סעיף 137
עכובקשה ועדה מקומית18007/ 6תוספת בניה
אצבע הגליל, מטולהבקשה ועדה מקומית13213/ 125שלב א -מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית19087/ 43סככה חקלאית ומחסן חקלאי
הגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית15120/ 8בניית רפת תוספת סככות לרפת
יזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית11806/ 45לגיטימציה לרפת קיימת +סככות מוצעות
הגליל העליוןבקשה ועדה מקומית13125/ 17תוספת סככות לרפת קיימת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםבקשה ועדה מקומית16839/ 2שימוש חורג בשטח חקלאי למטרת חניה לשרות המכללה האקדמית עמק יזרעאל
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11378/ 20שימוש חורג ממבני חקלאי לחנות תבלינים
נושאהפסקההפסקה