ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2006020 מתאריך 13/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית שמונהתוכניתג/ 14382שינוי יעוד מאיזור מגורים לש.צ.פ. קרית שמונה26/06/2008
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14668תחנת תדלוק ומסחר, עילוט05/03/2009
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 15021ריכוז שטחים לצרכי ציבור ושינוי יעוד למגורים, מגדל02/04/2008
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15077הרחבה נקודתית למגורים, ריינה
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15192הסדרת דרך מס' 75 ע"פ תכניות ביצוע של מע"צ, יפיע08/11/2007
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16096שינוי ייעוד משצ"פ ומשפ"פ למגורים , בסמת טבעון
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16223שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה , כפר כנא12/12/2007
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16360הסדרת דרך גישה, יפיע05/06/2008
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16437שינוי יעוד ממגורים למוסדות דת, יפיע20/02/2008
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16436הרחבה נקודתית למגורים, ריינה20/02/2008
מבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16426ריתכנון שכונת מגורים, עילוט
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16435הסדרת שצ"פ ודרכים, כפר כנא20/03/2008
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16434התוית דרך גישה ושינוי במערכת הדרכים, כפר כנא
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16537שינוי במערכת הדרכים , ריינה08/11/2010
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16536הצרת דרך , כפר כנא
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16535הצרת דרך והרחבת שביל הולכי רגל , ריינה04/12/2008
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 16534מתקן הנדסי - בריכת ביוב , בסמת טבעון14/09/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16533שינוי ייעוד ממגורים למבנה ציבור - מבנה מועצה , ריינה
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16549הרחבת שצ"פ והפיכת שפ"פ למגורים, בסמת טבעון
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16567שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כפר כנא
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 16565הסדרת יעודים לחניה ציבורית, יוקנעם עילית
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16573שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת נגישות , ריינה
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16571שינוי ייעוד מחקלאי למסחר ומוסדות ציבור , כפר כנא
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16570התווית דרך , כפר כנא20/02/2008
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16569שינוי בהורואת וזכויות בנייה , ריינה10/03/2008
מבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 16568הצרה ושינוי תוואי דרכים , משהד02/04/2008
נושאהפסקההפסקה