ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2006021 מתאריך 27/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13620התווית דרך מקומית13/05/2007
מבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15381שינוי תואי דרך ושינוי הוראות וזכויות בניה, משהד22/03/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15536הרחבה נקודתית למגורים והצרת דרך-עילוט28/06/2007
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 15754שינוי בהוראות וזכויות בניה-יוקנעם עלית29/03/2007
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתגנ/ 15837שינוי תוואי דרך מס' 6, כפר יאסיף12/05/2009
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתגנ/ 16227ביטול נקודתי של תוואי דרך גישה , נחף
לב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16230שינוי נקודתי של תוואי דרך 31 , עראבה05/06/2008
לב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16231שינוי נקודתי של תוואי דרך 21 ולגיטימציה , עראבה12/01/2009
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16232ביטול קטע מתוואי דרך מס' 38 בסכנין ללגיטימציה למבנים בתוואי הדרך
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתגנ/ 16359אזור מגורים ומסחר, מג'אר
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 16354שינוי יעוד מאזור תעשיה ומלאכה לאזור משולב בתעשיה, מלאכה ומסחר, מעלות30/04/2008
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתגנ/ 16483שינוי ייעוד מחקלאי למגורים - עראידה לביב , מג'אר
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16501הגדלה נקודתית של זכויות והוספת תכליות מסחריות בא.ת ירכא
בקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתגנ/ 16514שינוי נקודתי של תוואי דרכים בצומת דרך מס' 3 עם דרך מס' 8 , צפ' סאג'ור
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתגנ/ 16588ביטול דרך ולגיטימציה למבנה קיים בתוך תוואי במרכז כפר ג'דיידה מכר29/06/2009
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16597הגדלת זכויות נקודתית בגוש 19270 חלקה 109 - אזור תעשייה , סח'נין31/07/2008
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16596הגדלת זכויות בנייה נקודתית , ושינוי קווי בניין צמוד לדרך 805 , מרכז סח'נין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16595הגדלת זכויות בניה נקודתית בגוש 19279 חלקה 50 , מרכז סח'נין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16594הגדלת זכויות בנייה נקודתית ושינוי ייעוד מתעשייה למסחר ומגורים , סח'נין
נהריהתוכניתגנ/ 16599הגדלת אחוזי בניה ברח' אחד העם 5 , נהריה27/11/2007
הגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 16614נחלה , כפר קיש27/11/2007
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתגנ/ 16683שינוי נקודתי משטח שב"צ לשטח מגורים א' ומסחר, כפר יאסיף
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 16711הצרת קטע מדרך ולגיטימציה למבנה, סכנין07/03/2010
לב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16710ביטול קטע מדרך עירונית מס' 6 והצעת דרך חלופית, עראבה
נושאהפסקההפסקה