ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2006011 מתאריך 30/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2004/ 90שינוי קו בנין, שלומי22/08/2005
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 23איחוד וחלוקה, יפיע31/01/2007
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2005/ 88שינוי קו בנין , שלומי
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11424/ 02תוכנית עפ/ מק/ 11424/ 02
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9169/ 06/ 16הקטנת קו בנין נקודתית , סחנין
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתמג/ מק/ 2006/ 5שינוי תוואי דרך וקווי בנין, אזור תעשיה קורן, מעלות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחנין28/10/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 06/ 21הקטנת קו בנין , סחנין
משגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 2שינו קווי בנין גילון
משגב, לוטםתוכניתמש/ מק/ 10814/ 1שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לתעשיה, לוטם14/01/2007
משגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 4שינוי קו בנין עבור מתקני הצללה, גילון
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 05שינוי קו בנין אחורי, יוקנעם מושבה14/01/2007
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1036הרחבת שטח בית קברות , נצרת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139 / 01שינוי לתכנית ג/ 5473 ו- ג/ 12139 , כפר יהושוע
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 04שינוי לתכנית מפורטת ג/ 3657 , יוקנעם16/03/2008
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 06איחוד וחלוקה של חלקות חקלאיות , יקנעם מושבה24/06/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 7424/ 02שינוי בקו בניין קידמי , מושב מרחביה15/04/2007
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 07התאמות בתוואי דרך מס' 56 כעביה , חג'אג'רה טבאש05/07/2007
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 10שינוי תוואי דרך מס' 11 , כעביה - חג'אג'רה - טבאש24/06/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 10820/ 01החלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים בנחלה 78 , מושב ציפורי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 14130/ 01שינוי קו בניין במשק 78, מושב היוגב
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתיז/ מק/ 7801/ 03שינוי קו בניין , כפר גדעון09/05/2007
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 3481/ 04שינוי קו בניין קדמי מגרש 35 , חג'אג'רה15/04/2007
הגליל העליון, גדותתוכניתגע/ מק/ 146איחוד וחלוקת מגרשים - קיבוץ גדות
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 147שינוי קווי בניין , כפר בלום09/05/2007
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 4340/ 47שינוי קו בניין , יקנעם עלית
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 24שינוי קווי בניין , עילוט