ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007002 מתאריך 15/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13850שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת:24/10/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13960שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים א' לתחנת תדלוק במערב עראבה:
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 14786ביטול דרך, ראש פינה20/08/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 15088שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ואזור מלאכה משולב במסחר, כפר מנדא12/12/2007
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגנ/ 15577ביטול דרך משולבת29/03/2007
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 15630רמות נפתלי- שטח מבני משק הוראות בניה28/04/2010
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגנ/ 15809שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים גוש 16638 ,טורעאן28/06/2007