ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2006012 מתאריך 31/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 032איחוד וחלוקה, חלקה 95, בית הלל
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 083איחוד וחלוקה בהסכמה, והקמת תחנת תידלוק, כפר בלום
הגליל העליון, יפתחתוכניתגע/ מק/ 089שינוי יעוד לתחנת תידלוק, יפתח31/07/2007
משגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 2שינוי קו בנין, טל אל14/01/2007
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 084הרחבת דרך 42, ראש פינה15/01/2008
הגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 82תוכנית ג/ גל/ מק/ 82
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1078איחוד וחלוקה, שינוי תכסית וגובה קרקע, נצרת05/07/2007
הגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ גל/ מק/ 79איחוד וחלוקה והסטת תוואי דרך, תל יוסף15/03/2007
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתמח/ מק/ 2006/ 8שינוי קווי בנין תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס13/02/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 06/ 51שינוי קו בנין, כפר מנדא
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 5681/ 5איחוד וחלוקה של מגרשים, עפולה12/07/2006
הגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 1שינוי קו בנין , מסד09/05/2007
הגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 2איחוד וחלוקה, קיבוץ לביא15/03/2007
הגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 83שינוי קו בנין , מוקבילה
נהריהתוכניתג/ נה/ מק/ 82הגדלת מס' יח"ד , שינוי קווי בניין - נהריה
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1557תוכנית קש/ מק/ 155728/02/2007
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתגא/ מק/ 05/ 112איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בניין , ביר אל מכסור
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 11158 / 3שינוי קו בניין , כאוכב
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 11053/ 10שינוי תכנית פיתוח במגרש 183 , שכונת מכוש- כרמיאל
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1084שינוי קווי בניין , נצרת05/07/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 26קביעת קווי בניין חדשים בהתאם לקיים בשטח , טמרה
הגליל העליון, גונןתוכניתגע/ מק/ 148שינוי קווי בניין , קיבוץ גונן28/05/2007
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 51שינוי קו בניין , שעב
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 8331/ 01מכללת עמק יזרעאל15/03/2007