ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007001 מתאריך 01/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 06/ 2הקמת מתקן שידור - אנטנה
הגלבוע, הגילבוע, ניר יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת - אנטנה
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 06/ 2התנגדות לשינוי מרפסת מקורה ל- 4 חדרי מגורים ציבוריים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 06/ 2בניית תחנת מוניות
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 06/ 2שימוש חורג ממגורים למשרד