ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2007001 מתאריך 07/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתא/ 1-10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
אצבע הגליל, מטולהבקשה ועדה מקומית13213/ 125שלב א -מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית10342/ 1/ חבקשה עפ"י סעיף 137 לחוק בכעביה
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית17383/ 22דיר צאן, דיר פיטום ומתבן בכפר כנא
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1לגיטימציה לפי סעיף 137 לחוק התיכנון והבניה בערבה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודבקשה ועדה מקומית17416/ 2דיר כבשים ואורווה ליד רמת דוד
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית12311/ 6אשימוש חורג מלול ישן לבית אבות באלונים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילבקשה ועדה מקומית17578/ 15שימוש חורג מחממת דגי נוי למפגש מטיילים,ציוד ומידע בשטח 180 מ"ר באלון הגליל
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2007/ 001דיר צאן, בית ג'אן
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית10342/ 1/ זבקשה להיתר ללא תשריט איחוד וחלוקהעל פיסעיף 137
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19347/ 64שימוש חורג למשחטה לתקופה של 3 שנים בעראבה
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית2006/ 0534רפת בסכנין
מטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומית2005017518211/ 1 לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווה
בקעת בית הכרם, ביענהבקשה ועדה מקומיתבענה 2005/ 80618977/ 9 שימוש חורג בקרקע החקלאית לחניון
נושאהפסקההפסקה