ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007011 מתאריך 06/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 07/ 2גדר
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 07/ 2שוק עירוני
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 07/ 2בניית קיר בטון
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 07/ 2צימרים + תוספת למגורים
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 07/ 2התנגדות אישור לבניין מוצע עסקים ליד בניין קיים ובמקום בניין מוצע להריסה בשטח
הגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 07/ 2תוספת לבית מגורים קיים