ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007016 מתאריך 29/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאל20/08/2007
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12815תוכנית מתאר לטובא זנגריה21/07/2008
גולן, יונתןתוכניתג/ 12864שמורת טבע, תל פארס, מזרחית למושב יונתן08/01/2008
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12905שכונה דרום - מערבית
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12904שכונת דרום - מזרחית
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
טבריהתוכניתג/ 14903"מתחם גני מנורה"05/08/2010
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16119שינוי במערכת הדרכים, עין מאהל20/02/2008