ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2007003 מתאריך 25/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית75/ 19078סככה חקלאית
הגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית33/ 18896מחסן חקלאי -סככה חקלאית מוצעת
הגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית13328/ 12שימוש חורג בחלק ממבנה חממה לשטח למכירת שתילים
בקעת בית הכרם, ביענהבקשה ועדה מקומיתבענה 2005/ 80618977/ 9 שימוש חורג בקרקע החקלאית לחניון