ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007016 מתאריך 11/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 06/ 2הקמת בית מגורים חדש
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 07/ 2דירי צאן לבשר + מתבן+ מחסן חקלאי
אצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת
מטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 07/ 2תורן אנטנות
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 07/ 2תשריט חלוקה 53
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 07/ 2התנגדות להיתר