ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2007008 מתאריך 02/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, נצרתתוכניתג/ 13029השלמת קטע דרך04/09/2007
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 14705חקלאי מיוחד - דיר צאן, כאבול11/09/2007
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתגנ/ 15069הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, בית ג'אן08/11/2007
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15556שכונת מגורים מזרחית, כפר כנא08/08/2007
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגנ/ 15810מתן לגיטימציה לבית קיים-דבוריה12/07/2007
הגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16208בית עלמין - כורזים
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16209בית עלמין - כחל16/07/2012
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתגנ/ 16274שינוי תוואי הדרך שינוי תכנית ג/ 65826/06/2008
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16594הגדלת זכויות בנייה נקודתית ושינוי ייעוד מתעשייה למסחר ומגורים , סח'נין
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16691שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16688שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרכים, ירכא07/11/2011
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16687שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מגורים ומשרדים, ירכא
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16707שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושפ"פ ,אבו סנאן
יזרעאליםתוכניתג/ 16731קדוח נטופה 6, סמוך לכביש 78419/03/2009
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 16729שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח שרותי דרך, כפר פסוטה
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16727שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, ג'וליס
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 16722שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי, רינה17/12/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16724מתחם מבני ציבור, מוא"ז עמק יזרעאל, צמוד לכביש 60 וקיבוץ מזרע
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 16725שינוי יעוד ממגורים למסחר ומוסדות ציבור, עין העמק
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 16735שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ולגיטימציה , צפון נחף
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16753לגיטימציה למצב קיים - כביש 25 ומבנה מגורים , כאבול14/09/2009
נושאהפסקההפסקה