ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2007003 מתאריך 30/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 074איחוד וחלקוה בהסכמה, שינוי קו בנין ומספר יחידות, בית הלל
הגליל העליון, יפתחתוכניתגע/ מק/ 089שינוי יעוד לתחנת תידלוק, יפתח31/07/2007
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 08שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 05/ 48איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, כפר מנדא
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 1105שינוי קו בנין, שכונת יפה נו, מעלות24/06/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 05/ 16איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר מנדא30/07/2006
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1078איחוד וחלוקה, שינוי תכסית וגובה קרקע, נצרת05/07/2007
משגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 7שינוי קו בנין , כמאנה
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 05/ 98איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, כפר מנדא05/08/2008
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 06/ 30שינוי קו בנין, כפר מנדא16/03/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 2206תוכנית מנ/ מק/ 220624/06/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 06/ 71חלוקה ללא הסכמת בעלי קרקע, כפר מנדא28/05/2008
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 12שינוי הוראות קווי בנין, תמרה05/07/2007
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 37שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1549הגדלת מס' יח"ד, קרית שמונה
יזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתיז/ מק/ 3657/ 06איחוד וחלוקה של חלקות חקלאיות , יקנעם מושבה24/06/2007
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 10שינוי תוואי דרך מס' 11 , כעביה - חג'אג'רה - טבאש24/06/2007
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 91שינוי ייעוד משצ"פ למבנה ציבור , כפר יחזקאל05/07/2007
הגליל המזרחיתוכניתגמ/ מק/ 11752/ 323הקלה בקווי בניין צידיים , כפר סולם13/01/2010
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1063שינוי קווי בניין , נצרת
משגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 2איחוד וחלוקה , כישור
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 090שינוי קו בניין , ראש פינה17/11/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 07תוספת יח"ד , תל עדשים
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 08שינוי בקווי בניין , כעביה
מבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 28שינוי קווי בניין , משהד