ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007019 מתאריך 01/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 07/ 2תשריט חלוקה 174
בקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 07/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
הגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 07/ 2הוראה להפסקת שירות לחברת חשמל
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 07/ 2תוספת בניה
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי