ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007019 מתאריך 18/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15186אתר סילוק פסולת, כפר תבור
הגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 15265כרכום- הרחבת הישוב18/11/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 15591שינוי מערכת דרכים, שינוי לתכנית ג/10567, שפרעם25/09/2008
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 16101הרחבת שכונת הבוסתן-חצור הגלילית20/03/2008