ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2007010 מתאריך 06/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12744הרחבת שטח למבני ציבור, הגדלת זכויות בניה וביטול תוואי דרך, בדרום מערב סכנין20/08/2007
נצרתתוכניתג/ 14979יעוד מגרש למלאכה מסחר ומשרדים, נצרת23/01/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגנ/ 15308שינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר ושינוי קו בניין, שפרעם08/11/2007
הגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 16035הסדרת גבולות, כפר זיתים
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 16067שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ולשצ"פ , מזרעה12/01/2009
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 16078שינוי ייעוד נקודתי ולגיטימציה , מייעוד חקלאי ותעשייה לייעוד מגורים א', ראמה
הגליל העליון, גונןתוכניתג/ 16262אזור תיירות, גונן
הגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 16761כביש כניסה לכפר סולם מדרך 65 , כפר סולם
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 16814שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור משולב במסחר , תעשיה ותחבורה - כפר מנדא
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16835הרחבת שטח למגורים ושינוי במערכת הדרכים , כפר כנא05/03/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16832בריכת דבר 5 , קבוץ דברת17/06/2009
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16845הסדרת מערכת דרכים וייעודים במתחם דרום מערבי, עילוט
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16837הגדלת אחוזי בניה לתחנת תדלוק קיימת בכניסה לנין ושינוי יעוד לחקלאי מיוחד
משגבתוכניתג/ 16861תכנית מתאר למקבצי הכאמנות, כמאנה
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 16897שינוי יעוד משטח בית עלמין לאזור מבנה ציבור, חורפיש05/03/2009
מרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 16906שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ע"ש סאלח עאמר , עין אל אסד
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16911שינוי יעוד ממגורים לשרות בית אבות, ירכא
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16944הסדרת מערכת דרכים מתחם צפוני, עילוט
משגב, יובליםתוכניתג/ 16981הסדרי תנועה תחנת דלק אלון , צומת יובלים
נושאהפסקההפסקה