ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007023 מתאריך 05/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 06/ 2דחיית תביעת פיצויים
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 07/ 2ערר על הכרעת שמאי מכריע בתיק 171/05
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 07/ 2התנגדות לבית אריזה
משגבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה081/ 07/ 2דחיית תכנית מפורטת להקטנת שטח מגרש מינימלי והרחבת דרך קיימת ומאושרת