ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2007011 מתאריך 11/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, נוה אטי"בתוכניתג/ 9024נווה אטיב11/09/2007
שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 14705חקלאי מיוחד - דיר צאן, כאבול11/09/2007
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15192הסדרת דרך מס' 75 ע"פ תכניות ביצוע של מע"צ, יפיע08/11/2007
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15379שינוי קווי בנין והצרה נקודתית של דרך, בסמת טבעון02/04/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 15627מתקנים הנדסיים ואתר קומפוסטציה -כפר יהושוע.
מעלה הגלילתוכניתג/ 15780שינוי יעוד לשטח מסחרי במעיליא
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15919שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה23/01/2008
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 16182שינוי ייעוד מחקלאי למגורים וחלוקה מחדש,שדה אליעזר18/08/2008
נצרתתוכניתג/ 16328מתחם אורבני בנצרת בכולל מגורים ,שטחי ציבור,מסחר וחלוקה למגרשים-נצרת07/03/2010
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16558שינוי ייעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים , כפר אעבלין
מעלה הגליל, יאנוח-ג'תתוכניתג/ 16607שינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים, ינוח
עמק הירדןתוכניתג/ 16834תחנת תדלוק , כביש 98
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16909שינוי ייעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים , ירכא08/02/2010
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16910שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , ירכא
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 16916שינוי ייעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח פרטי פתוח , סחנין
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 16918אזור חלקה 58 בגוש 17656 , רומת היב10/08/2011
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 16919אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב14/06/2011
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16920תחנת תדלוק - שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר , נין15/05/2011
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16924הקמת תחנת דלק , אעבלין
נושאהפסקההפסקה