ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007023 מתאריך 24/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
נצרתתוכניתג/ 13551תיכנון אזור מחצבה לאיזור מגורים ותעסוקה04/09/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14317שינוי יעוד משטח לתכנון עתידי לאזור מגורים - שינוי תכנית ג/ 10352 - יפה נוף-מעל20/03/2008
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14852שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין08/01/2008
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 15240שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ (פארק עירוני), בית זרזיר12/12/2007