ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2007005 מתאריך 31/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 032איחוד וחלוקה, חלקה 95, בית הלל
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 9354/ 2005/ 2שינוי קווי בנין , סחנין
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 12008/ 1הרחבת מבנה ציבור, עפולה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 44שינוי קווי בנין וגודל מגרש, סחנין
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 12כעביה דרום. איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.
הגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 96שינוי הוראות בינוי מאושרות, מבני ציבור, גן נר28/05/2008
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 6שינוי קו בניין , גבעת אבני
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 12813/ 2תכנית בינוי - רמת רבין צפון , כרמיאל15/05/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 02קיבוץ גניגר28/05/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 04שינוי קו בניין - א.ת אלון תבור30/10/2008
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 65שינוי בהוראות בניה וגודל מגרש מינימלי , כפר כנא
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 134/ 25הוספת תכליות של יחדות ארוח ומשרד , קצרין03/03/2008
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 6998/ 4שינוי קו בניין ותכסית - רובע קדמה , קצרין03/03/2008
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 47הרחבת שטח למבני ציבור , רמת ישי01/07/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתיז/ מק/ 7127/ 03שינוי בקו בניין קדמי , קיבוץ גבת30/06/2008
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 128/ 1רמת גבריאל , מגדל העמק
הגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 84שינוי קו בניין , טייבה11/12/2008
משגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 3שינוי קווי בניין מגרש 33 , אשחר16/06/2008
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 34שינוי קווי בניין , יפיע09/09/2008
עמק המעיינותתוכניתבב/ מק/ 001/ 2007שינוי קו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 0 , שלוחת צבאים12/04/2010
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 07/ 11שינוי קווי בניין , דיר חנא27/11/2008