ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007030 מתאריך 24/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 07/ 2התנגדות למתן שימוש חורג
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 07/ 2התנגדות לבית אריזה
יזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 07/ 2בית מגורים חד משפחתי ע"ג קומת עמודים + קירות פיתוח
יזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 07/ 2דיר צאן
משגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 07/ 2דיר צאן
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 07/ 2התנגדות לתוספת
יזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 07/ 2מרכז נופש וספורט לגיטימציה לבנין קיים